NWTE

Investment Opportunity in

North Wales Tidal Energy

 NWTE logo

Coastal Protection and Renewable Energy

North wales Tidal energy (NWTE) was formed in 2014 to pursue an ambitious programme of harnessing electricity from the tides via a large scale impoundment that would also offer a significant coastal protection for a large part of the North Wales Coastline. The project would also provide a significant boost to the local economy creating jobs and wealth for generations.

The company has appointed a board of directors, chaired by Henry Dixon MICM, MIPR,MIDM which has a wide range of technical and financial skills to take the project forward (see company profile for details).

 The office was opened in St.Asaph in 2014 and has two full time members of staff at the moment with ample capacity for future development. In September 2014 the company arranged a successful stakeholders symposium in Venue Cymru, Llandudno. The symposium was attended by scientists, geophysicists, cartographers, hydrologists and a number of other informed and interested parties under the chairmanship of Professor John Reynolds and considered the proposition of a large scale tidal impoundment along the coast of North Wales in some detail.

Cafwyd Ynni Llanw Gogledd Cymru ei greu yn 2014 i fagu menter uchelgeisiol o gynhyrchu trydan gan ddefnydd o’r llanw. Bydd hyn yn digwydd trwy adeiladau cronfa enfawr a fyddai hefyd yn amddifyn rhan helaeth o arfordir Gogledd Cymru. Yn ogystal, mi fydd y prosiect yn creu hybiant sylweddol yn yr economi gan gynhyrchu swyddi newydd a chyfoeth i genhedloedd i ddod.

Mae’r cwmni wedi nodi bwrdd o gyfarwyddwyr, wedi’w gadeirio gan Henry Dixon MICM, MIPR,MIDM sydd gyda ystod eang o sgiliau technegol a chyllidol i yrru y prosiect yn ei blaen (wele proffil cwmni am fwy o fanylion).

Yn 2014 fe agorwyd y swyddfa yn Llanelwy a mae dau aelod o staff llawn amser yn gweithio yno ar hyn o’r bryd ond gall hyn ehangu yn y dyfodol agos iawn. Ym mis Medi 2014 fe drefnwyd y cwmni symposiwm o fudd-deiliaid yn Venue Cymru, Llandudno a fuodd yn llwyddianus dros ben. Ymhlith y mynwychwyr bu gwyddonwyr, cartograffwyr, heidrolwyr a nifer o fobl gwybodus a diddorol o dan gadeirniad yr Athro John Reynolds yn ystyried y gosodiad o gronfa enfawr ar hyd yr arfodir mewn cryn fanylder.